Domů

Ocenění kolegyně

Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Dne 15. května 2023 se konalo slavnostní shromáždění v hlavním sále Valdštejnského paláce, na kterém převzala pamětní list naše kolegyně Mgr. Pavlína Marcínová.
Český červený kříž byl zastoupen prezidentem Markem Juklem, viceprezidentkou Janou Majrichovou, předsedkyní dozorčí rady Jaroslavou Vlčkovou a ... ředitelem Úřadu ČČK Karolem Čukanem. Program byl bohatý.

Členy, dobrovolníky a zaměstnance ČČK pozdravila choť prezidenta republiky Eva Pavlová, která přítomným především poděkovala za práci pro potřebné. Dobrovolnou práci Červeného kříže ocenila také předsedkyně druhé parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Nejdůležitější částí shromáždění bylo předání ocenění dlouhé řadě těch, kteří svou prací přispívají k plnění poslání Červeného kříže nebo svou podporou umožňují ČČK pomáhat. Mgr. Pavlína Marcínová, kterou nominoval oblastní spolek ČČK Semily, po převzetí ocenění prohlásila: „Tímto bych chtěla poděkovat všem členům za jejich dobrovolnickou činnost a čas věnovaný druhým.“

Více informací ZDE.