Domů

NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK od 18. 9.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

Vedení SZŠ Turnov