Domů

Návštěva partnerské školy v Nieskách

Ve dnech 17. a 18. 4. 2018 se třída 3.ZL vydala do Německa do naší partnerské zdravotnické školy v Nieskách. Naše cesta plná dobrodružství začala již ve čtvrtek ráno na vlakovém nádraží, kde jsme se dozvěděli, že náš vlak má zpoždění a tudíž ... nestihneme ani navazující spoj v Liberci. S odhodláním neztratit ani chvíli z našeho výletu jsme pohotově zařídili náhradní dopravu a přes všechny komplikace jsme do Niesek přece jenom dorazili.

Zde v naší partnerské škole nás němečtí studenti přivítali s úsměvem. Po drobném občerstvení přišly na řadu prezentace na téma „Zvyky a tradice naší kultury“. Dále byla v plánu prohlídka města, zdejší nemocnice a domova pro seniory. Abychom se ani chvíli nenudili, následovala procházka v lesoparku obohacená o zábavné úkoly, při jejichž plnění jsme se neobešli bez vzájemné spolupráce. První den jsme zakončili večeří v restauraci a po dobrém jídle následoval přesun k náhradním rodinám na přespání.

Druhý den jsme se po snídani opět setkali ve škole a vydali se na prohlídku ústavu pro duševně nemocné. Na závěr celé dvoudenní návštěvy naší partnerské školy už chyběla jen společná fotka a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu plni nových jazykových zkušeností i zážitků.

Paní učitelce Mgr. Jitce Soukeníkové patří naše velké poděkování za organizaci i podporu. Celé dva dny jsme si všichni užili. Měli jsme možnost vidět krásu Niesek, chod německého zdravotnictví i přístup tamního personálu k nemocným. To vše spojené s prověřením našich jazykových dovedností.

Za třídu 3.ZL Alena Štrinclová a Denisa Brodská