Domů

Návštěva nemocničních kaplanů

Ve čtvrtek 15.6.2023 měli žáci 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví možnost vyslechnout přednášku, co vše obnáší práce nemocničního kaplana.
Školu navštívili pánové Mgr. Mirek Klocz a Mgr. Filip Šimonovský, kteří působí na oddělení následné péče v Turnově. Ale také dochází na jiná pracoviště, jako je např. Středisko podpůrné péče nebo onkologické oddělení v Liberci. Žákům hezky vysvětlili, co vše znamená tato profese a proč jsou kaplani na světě. Zajímavé bylo motto ... z jejich přednášky „ … projevem úcty k nemocnému člověku je i služba přítomností, neuspěchaný dar vzájemného času, rozhovoru, naslouchání a dokonce i ticha … být nablízku těm, které něco bolí, od toho jsme my kaplani na světě.“ – Pavel Ruml, nemocniční kaplan ÚVN a předseda ANK.

Nemocniční kaplani jsou připraveni poskytnout duchovní podporu lidem, kterým vstoupila do života nemoc. Nabízejí vnímavou přítomnost, naslouchání a porozumění. Poskytují také akutní psychickou pomoc v těžkých situacích nejen pacientům, ale také zdravotníkům. Vycházejí z následujích hodnot: naděje, otevřenost, přijetí, odbornost a úcta k životu.
Přítomní žáci si se zájmem vyslechli zajímavé myšlenky a postřehy, které přináší sám život. Kaplani žákům vyprávěli o svých zážitcích a zkušenostech s lidmi.
Odborné učitelky a žáci SZŠ v Turnově děkují kaplanům za zajímavou přednášku a těší se na další spolupráci s nimi.

Romana Vacardová, Denisa Boudová – odborné učitelky