Domů

NÁSTĚNKÁM ODZVONĚNO???

Během jara byl ve druhém podlaží školy (vedle ředitelny) uveden do provozu interaktivní dotykový panel od firmy ÁMOS vision. V současnosti již je plně funkční - obsahuje propojení se školním informačním systémem „ŠkolaOnline“, se školním stravovacím systémem „Strava.cz“ a samozřejmě také odkaz na školní web.
Spuštěním tohoto moderního infocentra školy jsme se ... (viz více) připojili k řádově stovce pokrokových škol v ČR, které tento dotykový panel již využívají.

ÁMOS vision
poskytuje - kromě propojení na školní systémy a informací, které do něho vkládají školy dle vlastních potřeb - různé preventivně výchovné materiály vytvořené ve spolupráci s odbornými garanty - Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, Ministerstvem dopravy – Besipem, Státním zdravotním ústavem, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policií ČR, Linkou bezpečí a mnoha dalšími organizacemi.

Žákům a učitelům tak ÁMOS vision nabízí aktuální informace ze školství na témata Prevence sociálně patologických jevů, První pomoc a prevence mimořádných událostí, Dopravní výchova a bezpečnost, Prevence šikany a kyberšikany, Bezpečí na internetu, Finanční gramotnost, Poruchy příjmu potravy, Drogová prevence a prevence kriminality, Udržitelný rozvoj a ekologie, Kam na školu, atp. V infocentru jsou k dispozici také jízdní řády a předpověď počasí (Meteopress).

Vše nasvědčuje tomu, že jsme svědky začátku nové éry, která skončí odchodem klasické špendlíkové školní nástěnky do propadliště dějin.