Domů

Masírujeme FOKUS

S nestátní neziskovou organizací Fokus Turnov, která poskytuje péči o osoby s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, spolupracujeme při výuce oboru Sociální činnost již delší dobu. Dosavadní partnerství se během listopadu a prosince podařilo rozšířit na obor Masér ve zdravotnictví. Žáci čtvrtého ročníku tohoto oboru měli možnost aplikovat své praktické dovednosti masáže u klientů Fokusu, kteří školu pravidelně navštěvují ... (viz více) v hodinách praktického vyučování v odborné učebně.

Domníváme se, že tato činnost a získané poznatky jsou přínosem jak pro naše studenty, tak i pro klienty z organizace Fokus. Proto chceme akce realizovat i v příštím roce.

Mgr. Romana Vacardová, odborná učitelka