Domů

Jarní EKO kurz 2.ZL

Hned po Velikonocích vyjeli studenti 2. ročníku zdravotnického lycea na čtyřdenní EKO kurz do „STŘEVLIKU“ (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) v Hejnicích. Pobyt se vydařil po všech stránkách. Pochvalovali jsme si nejen příjemné ubytování a skvělé jídlo, ale především různorodý program, který ... pro nás lektorky připravily.
Zaujaly nás zejména simulační hry „Fish Banks“ a „Palma – postrach pralesa“. Obě hry se zabývaly problematikou udržitelného rozvoje lidské společnosti a s ním souvisejícího udržitelného využívání přírodních zdrojů. Ani jsme netušili, kolik toho mají společného orangutan a čokoládová tyčinka. Nyní už jsme poučení a víme, že svým nákupním chováním ovlivňujeme přírodu až na druhém konci planety.

Součástí kurzu byly i výlety – procházka, během níž jsme pod vedením lektorky hráli různé kooperační hry, do Lázní Libverda a výšlap na vyhlídku Ořešník nad Hejnicemi. Byli jsme na sebe hrdí, že jsme ten kopec všichni zdolali! Poslední noc byla nečekaně trochu strašidelná, ale i tuto noční hru jsme zvládli bez úhony. Jako třída jsme se poznali zase o něco více a náš kolektiv se řádně utužil. Na EKO kurz budeme rozhodně vzpomínat!

Alena Novotná, třídní učitelka 2.ZL