Domů

Jak se i v dnešní těžké době „setkat s radostí“

Na všech zdravotnických školách v republice se již sedmnáctým rokem koná psychologická olympiáda. Každým rokem na jiné téma zvolené celostátní komisí psychologie. A to letošní se komisi obzvlášť povedlo. Aniž by kdo tušil, že z už tak dost složité „covidové“ doby přejdeme plynule do doby „válečné“, vybrali členové komise optimistické a milé téma ... (viz více) „SETKÁNÍ S RADOSTÍ“
Jakmile je téma zvoleno, rozbíhá se na jednotlivých školách celoroční práce. Druhým a třetím ročníkům je téma zadáno a ty se ho snaží volně zpracovat. Forma je naprosto na nich – esej, povídka, rozhlasová hra, báseň, film, výzkum, komiks atd. Z jednotlivých tříd jsou potom nejlepší práce vybrány vyučujícími psychologie do školního kola - jeho vítěz a druhý v pořadí reprezentují školu v regionálním kole. V našem případě znamená regionální kolo klání mezi zdravotnickými školami z Libereckého a Ústeckého kraje, kterých je celkem 9. Z každé školy jsou vybráni ti nejlepší a z každé školy chtějí její zástupci vyhrát …

A letos to „vyhrála na celé čáře“ naše škola! Máme velikou radost, že můžeme pogratulovat žákyním 3.ZL MARII REJENTOVÉ za úžasné 1. místo a LUDMILE ŠUBRTOVÉ za stejně báječné 3. místo!
Vítězka Maruška Rejentová bude reprezentovat celý Liberecký a Ústecký kraj v ústředním celorepublikovém kole ve dnech 6. – 7. dubna 2022 v Chomutově. Tak nám držte palce!!!

Helena Kučerová, vyučující psychologie