Domů

Informace pro žáky a rodiče posledního ročníku - poslední aktualizace 11. 5. 2020

především části "Osoby s rizikovými faktory" a "Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny". Žádáme Vás, abyste po prostudování zvážili rizikové faktory a rozhodli s tímto vědomím o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách a na ubytování v DM. Účast je podmíněna odevzdáním podepsaného čestného prohlášení. Formulář čestného prohlášení ke stažení naleznete ZDE.

Bez odevzdání vyplněného čestného prohlášení při příchodu NEBUDE ŽÁKOVI UMOŽNĚN VSTUP na vzdělávací aktivity a taktéž bez podepsání čestného prohlášení při nástupu NEBUDE ŽÁKOVI UMOŽNĚNO ubytování v DM.


Vedení SZŠ Turnov