Domů

Informace pro žáky 3. ročníku maturitních oborů

Sdělujeme všem žákům 3. ZA, 3. MA-SČ a 3.ZL, že odb. praxe (4 týdenní resp. 2 týdenní) je v letošním školním roce zrušena pro všechny obory.
Toto rozhodnutí je v souladu s většinovým názorem v Asociaci ředitelů zdravotnických škol ČR. Nikdo nikam nenastupujete a ani nemusíte nikam nic oznamovat. Škola všechny nasmlouvané sociální partnery informovala a vaši neúčast omluvila.
Místo odborné praxe pokračujete v distanční výuce.
Vedení SZŠ Turnov