Domů

Harmonizační dny 2017

Tak jako každý školní rok i toto září se žáci prvních ročníků zúčastnili harmonizačních dnů. Ty jim usnadňují začátek studia a zároveň jim umožňují lépe se seznámit s novými spolužáky a třídním učitelem. Studenti si s pomocí svého třídního učitele ... osvojili schopnost spolupráce v týmu při stavbě voru a v mnoha dalších disciplínách. Věříme, že tyto dny našim „prvákům“ usnadní přechod do nového prostředí a na společné zážitky budou v dobrém dlouho vzpomínat.

Třídní učitelé prvních ročníků