Domů

Harmonizační dny 1. ročníku

V úterý 12. 9. a středu 13. 9. probíhaly na škole a v Příšovicích na „Malém Písečáku“ harmonizační dny pro nové žáky 1. ročníků, celkem 4 třídy.
Žáci tak měli možnost poprvé se vzájemně poznat při různých hrách ve třídě, ale i sportovních aktivitách v přírodě. Vyzkoušet si nejen své fyzické dovednosti, ale i praktické schopnosti a teoretické znalosti v oblasti biologie (např. určování druhů ptactva). Dále ... ke sportovním aktivitám patřila např. jízda na raftech a soutěž v měření fyzických sil v přetahování s lanem.
Počasí žákům přálo, což se příznivě odrazilo i na náladě žáků a při cestě na koloběžkách.
Nakonec bychom rádi poděkovali paní Mgr. Heleně Kučerové za organizaci harmonizačních dnů.

Třídní učitelé: Mgr. Romana Vacardová, Mgr. Lucie Ferencová, Mgr. Jitka Pospíchalová, Mgr. Jan Antuš