Domů

Exkurze v Jedličkově ústavu

V pátek 21.10. navštívili žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost Jedličkův ústav v Liberci, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. Jedličkův ústav poskytuje sociální služby dětem s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let věku. Cílem sociálních služeb je rozvoj a upevnění schopností uživatelů služby tak, aby ... [viz více] byli schopni žít a obstát v samostatném životě.
Během exkurze se měli žáci možnost seznámit s historií zařízení, prohlédnout si vnitřní prostory, výrobky uživatelů, vyzkoušet si práci se zvedákem a různými rehabilitačními pomůckami. Velmi příjemná byla také návštěva multisenzorické místnosti tzv. Snoezelenu, kde si mohli vyzkoušet působení jednotlivých prvků této místnosti. Exkurze se nám velmi líbila a budeme se těšit na další spolupráci, třeba při souvislých praxích žáků oboru Sociální činnost.

Vlasta Klemtová, garant oboru SČ