Domů

Exkurze v CIPS

Ve středu 8. 3. 2023 navštívily žákyně 4.SČ Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje ve Vratislavicích nad Nisou. Exkurzí nás provázela vedoucí centra Mgr. Alena Ježková a odborná konzultantka pro domácí násilí Mgr. Andrea Hermanová, které nás ... seznámily se znaky domácího násilí, jeho formami, institutem vykázání ze společného obydlí, statistikou domácího násilí v Libereckém kraji a konkrétními příklady z jejich každodenní praxe.
Služby centra jsou určeny nejen pro oběti domácího násilí, ale i pro rodinné příslušníky a přátele těchto osob, kteří pro ně hledají pomoc. Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje má svou pobočku také v Turnově v Žižkově ulici (v areálu Domu s pečovatelskou službou). Kromě pomoci pro oběti domácího násilí nabízí služby manželské a rodinné poradny a linky bezpečí.

Mgr. Vlasta Klemtová - odborná učitelka