Domů

Exkurze do Terezína

Ve středu ráno 6. 6. 2018 jsme vyrazili na dějepisnou exkurzi do Terezína. Už od úterka jsme se nemohli dočkat - my ze třídy 2. ZA-SČ, 2. ZL, 1. OS plus další žáci z jiných ročníků. Po klidném nástupu do autobusu jsme se vydali vstříc novým zážitkům a informacím!

Hned po příjezdu do Terezína nás zaskočil a donutil k přemýšlení nad oběťmi holocaustu hřbitov nacházející se před hlavní branou Malé pevnosti. Po příchodu do pevnosti se nás ujala velmi ochotná a příjemná průvodkyně. Dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavostí, ale zároveň i velmi smutná fakta o trýznivých, brutálních podmínkách a praktikách v terezínském ghettu. Všichni jsme se sami sebe ptali, jak se tohle vůbec mohlo stát? A proč se tomu nezabránilo?

Po prohlídce Malé pevnosti a zhlédnutí krátkého filmu v místním kině, jsme dále navštívili Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna. Zde jsme měli možnost vidět a poznat originální předměty jako kufry, šatstvo, divadelní plakáty a kostýmy, kresby, hračky, drobné osobní předměty aj. Některé v nás hned vyvolávaly emoce lítosti.

Získali jsme mnoho prožitků a poznatků, které bychom v učebnicích dějepisu nenašli. Uvědomili jsme si také, jak je důležité, abychom si tato místa a historické události neustále připomínali. Proto, aby se už nikdy neopakovaly.

Chtěl bych za všechny poděkovat našim učitelkám Tehníkové a Jiráskové za organizaci této celodenní exkurze.

Mirek Kožúšek, 2. ZA-SČ