Domů

Exkurze 3. SČ

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhla exkurze třetího ročníku oboru Sociální činnost v Centru intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Žáci měli možnost prohlédnout si prostory Intervenčního centra pro oběti domácího násilí a hovořit s ředitelem Centra intervenčních a psychosociálních služeb Mgr. Ivo Brátem a sociální pracovnicí Intervenčního centra o sociální práci v této oblasti a možnostech svého profesního uplatnění. Pan ředitel nás také seznámil s dalšími psychosociálními službami, které centrum provozuje:

  • Linku důvěry
  • Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Měli jsme možnost seznámit se s konkrétními případy, které řeší pracovníci Intervenčního centra v Libereckém kraji, s principy krizové intervence atd. Exkurze se nám velmi líbila a jsme rádi, že nám byla umožněna, protože Intervenční centrum není běžně přístupné veřejnosti a exkurze žáků středních a vyšších odborných škol zde neprobíhají.