Domů

Domácí vzdělávání

Žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost měli ve čtvrtek 18. 1. 2024 možnost v rámci předmětu Speciální pedagogika blíže nahlédnout do problematiky domácího vzdělávání dětí. Během besedy s ředitelem ZŠ Lesves s.r.o. Mgr. Janem Semeckým se seznámili s ... výhodami i nevýhodami této formy vzdělávání. Celá beseda proběhla interaktivní formou, což mělo pozitivní dopad na celkovou atmosféru během více jak hodinové besedy. Protože žáky stále napadaly otázky, na které by chtěly znát odpovědi, tak jsme se hned s panem ředitelem dohodli na pokračování! To se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2024, kdy beseda bude zaměřena právě na speciální vzdělávací potřeby dětí.

Již nyní se těšíme a děkujeme Mgr. Janu Semeckému za vstřícnost a ochotu pokračovat v nastolené spolupráci.

Mgr. Renata Šubertová, vyučující Speciální pedagogiky