Domů

Dobrá věc se podařila

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat třídě 2.OS za realizaci vánoční charitativní sbírky. Podařilo se vybrat (prodejem osobně vytvořených dobrot) rekordních 5.289,- Kč na projekt „Adopce na dálku“. Tato výjimečná suma pokrývá téměř 70% potřebné ... částky na celý rok pro našeho adoptovaného žáka v Africe Alberta Musondu.

Poděkování patří i všem členům rodin, kteří přispěli svou rukou k dílu a zajistili tak jedinečný zážitek 30.11. 2018 na Dni otevřených dveří.

Pavlína Marcínová, třídní učitelka 2.OS