Domů

DEN UČITELŮ 28.3.

DEN UČITELŮ 28. 3.


Blahopřejeme všem pedagogickým pracovníkům ke Dni učitelů a děkujeme jim za jejich nelehkou práci v době distančního vzdělávání.
Vedení SZŠ Turnov