Domů

Dějepisná olympiáda

Třída 1.ZL a některé studentky a studenti ze tříd 1.PS a 2.PS se na začátku prosince loňského roku zapojili do poměřování svých znalostí v rámci školního kola dějepisné olympiády. Za SZŠ Turnov postupují do krajského kola ... studentky Ema Mordovancová, Magdalena Sokolová a Patricie Trnková, které získaly v řešení úkolů vysoký počet bodů. Trojici nominovaných děvčat přejeme v dalším soutěžení hodně zdaru a úspěchů a pevně věříme v postup do kola celostátního!
Poznámka: Krajské kolo dějepisné olympiády se uskuteční v dubnu 2024 v Liberci.

PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková, vyučující DEJ