Domů

Dějepisná exkurze do Terezína

Ve středu 19. dubna 2017 jsme se vypravili na výlet do Terezína. Těšili jsme se všichni! Někteří z nás přicházeli i s otázkami, na které jsme chtěli najít odpověď. Ráno se u školy sešly třídy 1. OS, 2. ZL a 2. ZA-SČ. Vyrazili jsme na cestu, která trvala dvě hodiny, a tak jsme v poklidu dospávali. Autobus zastavil na parkovišti, vystupujeme…

Prošli jsme hřbitovem a neměli jsme slov. Čekali jsme na průvodce a mezitím „klepali kosu“. Průvodce se dostavil a s ním jsme absolvovali hezkou prohlídku. Navštívili jsme Malou pevnost, Magdeburskou kasárnu - Muzeum ghetta. Všichni jsme naslouchali každému slovu, aby nám nic neuniklo. A když přišla řada na otázky a dotazy, nikdo nemohl vydat ani hlásku…

Úspěšně jsme se vrátili zpátky a zároveň si odnesli mnoho informací, o kterých jsme ani netušili. Byl to neuvěřitelný zážitek! Pro někoho dobrý a v někom to zanechalo emoce lítosti.

Zuzana Berkovcová, 2. ZL