Domů

Cyklus workshopů „Duševní zdravověda pro středoškoláky“

(Workshopy proběhly s finanční podporou SRPŠ.)
V měsíci únoru a březnu proběhly na naší škole pro žáky všech druhých ročníků maturitních oborů pětihodinové workshopy na téma duševního zdraví, které realizuje pražská ... organizace Nevypusť duši. Cílem tohoto programu je zvýšit gramotnost v oblasti duševního zdraví u dětí a mladistvých, snížit potenciál rozvoje duševních onemocnění a podpořit zdravou péči o jejich psychiku a včasné vyhledání odborné pomoci.

V příjemné atmosféře, která se nesla vždy celým dopolednem, si mohli žáci vyslechnout příběh jedné z přítomných lektorek. Ať už se jednalo o příběh anorektičky či příběh o sebepoškozujícím chování. Interaktivní formou žáci sami přicházeli na podstatu duševní hygieny a jak lze pomoci člověku, který se potýká s příznaky psychického onemocnění, či duševního vyčerpání. Praktické úkoly byly vždy doplněny o teoretické poznatky dané oblasti. Žáci tak získali ucelený pohled na oblast duševního zdraví mladistvých.

Děkujeme SRPŠ za finanční podporu při realizaci těchto workshopů.

Mgr. Renata Šubertová, odborná učitelka