Domů

CVIČENÍ DĚLÁ MISTRA

Ve středu 8. 6. 2022 se podařilo uskutečnit metodické cvičení Hasičů města Turnov a ČČK Semily. Záchranné složky se tak snaží připravit na reálné situace, ve kterých jich bude potřeba. Tentokrát se jednalo o hromadnou automobilovou nehodu ... (viz více) nasimulovanou v prostorách autovrakoviště u vlakového nádraží. Naši maskéři - Karolína Kadlecová, Kristýna Vacardová, Kristýna Harišová a Jakub Richter - namaskovali 10 figurantů. Za přípravu jejich maskérských dovedností bych chtěla touto cestou poděkovat paní Mgr. Evě Rajmové, která je připravila na výbornou. Figuranti se chopili svých rolí velmi zodpovědně. Všem zúčastněným děkuji za jejich čas, energii a obrovské nasazení. V tropickém odpoledni byl celý zásah velmi náročný pro všechny. Jako první se na místo nehody dostavili hasiči a po nich zdravotní služba. Došlo k roztřídění zraněných dle závažnosti a následnému poskytnutí zdravotnické pomoci. Mezi účastníky proběhla i zpětná vazba na danou akci a proto si dovolím na závěr citovat studentku 1. ročníku Markétu Brožovou, která odpověděla na otázku. Co mi tato aktivita dala? „Nové zkušenosti, spoustu nových zážitků a nové přátele.“
Ještě jednou děkuji všem za jejich ochotu a čas.
Pavlína Marcínová, jednatelka ČČK