Domů

Centrum pro integraci cizinců Liberec

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost účastnily odborné exkurze v Centru pro integraci cizinců Libereckého kraje. Zřizovatelem centra je Ministerstvo vnitra ČR. Integrační centrum (dále jen IC) nabízí široké spektrum služeb pro cizince, kteří v ČR žijí legálně.

Cílem služeb IC je pomoci cizincům integrovat se v České republice. Mimo jiné pomáhá IC s integrací dětí cizinců, kteří navštěvují české školy. Mezi nejvíce využívané služby IC patří kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy na různá témata např. Vánoce, Velikonoce, české právo, česká kuchyně, české školství, zdravotnictví, tlumočení, doprovody, doučování dětí cizinců aj.

Centrem nás provázela jeho vedoucí pí. Kaprasová, která našim žákyním nabídla možnost vykonávat v IC souvislou praxi. Jak bylo patrné ze zájmu žákyň o tuto problematiku, této možnosti v příštím školním roce, někteří naši žáci jistě rádi využijí. Podrobné informace o službách IC naleznete: zde