Domů

Bronzové ocenění DofE našim žákyním

V pátek 10. 2. 2023 se čtyři žákyně naší školy staly úspěšnými absolventkami bronzové úrovně programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Jmenovitě Zuzana Svačinková, Tereza Haňáková, Veronika Hakenová a Jitka Dumková v uplynulých měsících pod vedením ... svých vedoucích Aleny Novotné a Kamily Panuškové musely splnit podmínky programu a prokázat svoje dovednosti, jako jsou spolupráce, píle nebo dokončování aktivit v rámci nastaveného cíle. Vše je založeno na vnitřní motivaci účastníka. Program je zaměřen na objevování vlastních zájmů a činností, ve kterých se chce mladý člověk rozvíjet sám bez působení vnějších tlaků ze strany rodičů, školy a okolního světa. Děvčata spolu s dalšími 21 žáky z pěti středních škol v Libereckém kraji převzaly toto prestižní ocenění v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Cenu absolventům předal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Jiří Čeřovský, který uvedl:
„Liberecký kraj program DofE podporuje od roku 2020, kdy s ním uzavřel Memorandum o spolupráci. Do programu je nyní zapojených osm škol zřizovaných Libereckým krajem. Kraj školám přispívá primárně na licenční poplatek programu, vše ostatní je na žácích. Těší mě, že je mezi mladými lidmi o program zájem, a snaží se tak na základě svého vlastního rozhodnutí a píle udělat něco víc pro sebe i společnost. Oblast dobrovolnictví je součástí programu, ve kterém se zapojují do pomoci svému okolí.“
(Celou zprávu ze slavnostního předávání naleznete ZDE.)

Máme radost, že jsme na naší škole zahájili tento program a že i v letošním roce máme velmi aktivní a pracovité účastnice. Těšíme se, že i jim budeme moci příští rok gratulovat k bronzové úrovni.

Kamila Panušková, Alena Novotná - vedoucí programu DofE