Domů

Bobřík informatiky

Letos jsme se opět zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala formou testu na počítači a soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Do soutěže se zapojily ... (viz více) všechny třídy oboru zdravotnické lyceum. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to Junior (1. ZL a 2.ZL) a Senior (3. ZL a 4. ZL).

V kategorii Junior dosáhli nejlepších výsledků Jakub Mikolášek z 1. ZL a Viktorie Aleksovičová ze třídy 2. ZL.

V kategorii Senior se nejlépe umístily Eliška Dittrichová a Pavlína Hotková obě ze třídy 3. ZL a jsou náhradnicemi do ústředního kola Senior – Bobřík informatiky.

Žákům s nejlepšími výsledky blahopřeji a všem děkuji za účast v soutěži.

Dana Balochová – učitelka ICT