Domů

BESEDA SE ZAJÍMAVÝM HOSTEM

V pondělí 4. 11. 2019 navštívil naši školu pan Martin Hornych, lektor, který spolupracoval i např. s Domem světla. Pro naše žáky realizoval preventivní besedu na téma Drogy, virus HIV a AIDS. Hovořil na základě svých vlastních zkušeností a zkušeností svých známých, tudíž jeho vyprávění bylo velmi autentické. Během poutavé besedy seznámil naše studenty s aktualitami a riziky spojenými s HIV a AIDS, ale hlavně, jak se tomuto onemocnění ubránit.

Mgr. Kamila Panušková, vyučující Výchovy ke zdraví