Domů

Azylový dům pro matky v tísni

V rámci předmětu Učební praxe navštívili žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost Azylový dům sv. Zdislavy ve Stráži nad Nisou. Zřizovatelem zařízení je Oblastní charita Libereckého kraje. Cílem služby je poskytování krátkodobého ubytování ženám, které jsou v obtížné životní situaci např. staly se obětí domácího násilí, dostaly se do špatné finanční situace, přišly o bydlení apod. Pomoc je poskytována nejen jim, ale také jejich dětem. (pokračování viz více)

V rámci služby s klientkami a dětmi pracují sociální pracovnice, které zvyšují jejich kompetence k samostatnému životu a předcházejí tím vzniku závislosti na sociální službě. Na umístění do azylového domu je vzhledem k nedostatku volných míst veden pořadník. Umístění tedy není možné okamžitě. Azylový dům dostává finanční prostředky z tzv. Tříkrálové sbírky a potraviny z Národní potravinové sbírky, do které se zapojili také žáci naší školy. Tato sbírka představuje pro klientky azylového domu opravdu významnou pomoc a nezbývá tedy jejím účastníkům a organizátorům poděkovat za jejich úsilí.

Mgr. Vlasta Klemtová, odborná učitelka