Domů

Aktuální informace z 23. 3. 2020


Na základě aktuálních informací z dnešní tiskové konference ministra školství zveřejňujeme plán MŠMT ČR:


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR v původně plánovaném rozsahu, ale pouze v jednom termínu, který bude stanoven cca 14 dní po znovuotevření škol.


MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky by měly proběhnout na všech SŠ v ČR bez písemné práce z cizího jazyka a z českého jazyka v termínu, který bude stanoven cca 21 dní po znovuotevření škol, pokud budou otevřeny do 1. června. V případě otevření škol po 1. červnu bude výsledek MZK stanoven administrativně na základě 3 prospěchů - ve 3. ročníku v pololetí a na konci a ve 4. ročníku v pololetí.


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné učňovské zkoušky by měly proběhnout v režimu maturitních zkoušek podle termínu znvuotevření škol, čili může nastat jejich odklad, a nebo nutnost stanovení výsledku z prospěchu.


Celý text tiskové zprávy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.
Odpovědi na nejčastější dotazy můžete číst na webu MŠMT ČR nebo na odkazu ZDE.