Domů

AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020 - ŠKOLA UZAVŘENA S VÝJIMKOU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY


Jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, byla vládou ČR resp. MŠMT ČR nařízeno od 12. října do 23. října celostátní uzavření SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Z tohoto důvodu budou v příštích 14 dnech probíhat prezenčně dle normálního rozvrhu (s drobnými přesuny hodin - viz ŠkolaOnline) pouze výuka těchto předmětů:
- u oboru OŠ předměty ODV a OSE cvičení
- u oboru PS předměty OSN a OSE cvičení
- u oboru SČ předměty UPR (ve škole) a PEC
- u oboru MA předmět MAE
V ostatních předmětech těchto tříd a ve třídách oboru ZL probíhá distanční výuka. 4. ročníky ZA a MA-SČ pokračují ve čtyřtýdenní odborné praxi. Upozorňuji, že po novele školského zákona je účast na všech formách výuky již povinná. Pokud budete účastníky prezenční výuky, můžete obědovat ve školní jídelně. Domov mládeže je pro žáky v provozu, takže můžete ve dnech výuky normálně bydlet. POZOR - obědy vám byly plošně zrušeny - ponechány byly pouze obědy na pondělí 12. 10. pro 2. PS (je možnost dřívějšího vydání). Pokud budete chtít oběd, musíte si ho znovu přihlásit. Na vyhlášené období uzavření škol navazují prodloužené podzimní prázdniny, takže jste doma od 26. 10. do 30. 10. Prosím, dodržujte po celou dobu nařízená opatření, chraňte sebe a své blízké.