Domů

Aktualita 23. 11. 2020 - NÁVRAT 4. ročníku

Na základě aktualizace ze dne 21. 11. 2020, kterou MŠMT ČR upravilo omezení v oblasti školství od 25. 11. 2020 resp. 30. 11. 2020, sdělujeme:
Od středy 25. 11. 2020 dochází k návratu všech tříd 4. ročníků k prezenční výuce podle normálního rozvrhu. Protože zdravotnická a sociální zařízení stále vyžadují pomoc žáků a počítají s ní, lze výjimečně pokračovat v pracovní povinnosti, nejdéle do 6. 12. 2020. Od pondělí 7. 12. 2020 počítáme se 100% přítomností všech žáků 4. ročníku ve výuce. Pokud Vás tedy pracoviště skutečně nevyhnutelně potřebuje, má tato potřeba přednost a Vy ... (viz více) pouze dejte škole vědět (telefonicky do sekretariátu na číslo 481 322 723), do kdy bude trvat Vaše absence.
Ubytování na DM je možné od úterý 24. 11. 2020 od 17.00 h, stravování ve školní jídelně je také možné od 25. 11. 2020, pokud si stravu objednáte. Základní kostrou výuky bude normální rozvrh s možnými změnami, které naleznete ve ŠkoleOnline. Změny rozvrhu jsou momentálně vynuceny zrušením běžné tělesné výchovy a přemístěním praktické výuky do prostor školy. Praktickou výuku nelze konat na pracovištích sociálních partnerů, protože jejich stávající provozní podmínky neumožňují vstup skupiny žáků s učitelkou. Dále se budeme snažit zajistit, aby se různé třídy co nejméně potkávaly např. u oběda.