Domů

AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020 - ŠKOLY UZAVŘENY BEZ VÝJIMKY!


Informace pro všechny rodiče a žáky - podle nařízení vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 o krizovém řízení dochází od 14. října do 1. listopadu 2020 K ÚPLNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY VČETNĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ, PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY A UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE. Od zítřka tedy přechází veškeré vzdělávání na distanční formu. Žáci ubytovaní na DM dnes ... odjíždějí domů (Věci vyzvednout do 20.00 h.) a žáci 4.PS a 4.MA-SČ dnes ukončí odbornou praxi. I oni přecházejí na distanční výuku podle rozvrhu.
Současně upozorňujeme, že v rámci krizového řízení (stejně jako na jaře) mohou být zdravotničtí a sociální pracovníci z řad učitelů a plnoletých žáků vyzváni k nástupu do práce na místa, kde se potýkají s nedostatkem pracovníků. Škola je povinna poskytnout krajskému krizovému štábu seznamy těchto zaměstnanců a žáků. Nástup je v době krizového řízení povinný (omlouvají pouze doložené závažné zdravotní důvody). Povolaní žáci jsou v době konání této práce omluveni z distanční výuky.

MŠMT ČR Vás současně prosí, abyste si nainstalovali novou aplikaci eRouška (2. verze), která je významným pomocníkem při boji proti šíření koronaviru. Aplikace je anonymní, neshromažďuje o Vás osobní údaje a fuguje tzv. na pozadí, takže nijak neruší. Čím více lidí bude mít tuto aplikaci nainstalovanou, tím větší účinek má.
Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil a zdraví.
Vedení školy