Domů

Aktivizace klientů turnovského FOCUSu

Během měsíce března a dubna studentky 4. ročníku oboru sociální činnost (SČ) aktivizovaly nadmíru úspěšně ve výtvarné dílně klienty turnovské chráněné dílny FOCUS. Spolupráce nad rámec běžné výuky a praxe vznikla z iniciativy zmíněné neziskové organizace, jejímž jménem nás oslovila paní Bc. Klára Zajícová. FOCUS ... letos na podzim oslaví 25. let od svého založení a spoluprací se školami si klade za cíl vytvořit výtvarné práce, které na podzim vystaví u příležitosti plánovaných oslav v KC Střelnice. Mezi oslavami nebudou chybět ani hudební a divadelní představení.

Maturantky ze 4.SČ odvedly velký kus práce, neboť se jim podařilo úspěšné zaktivizovat klienty tak, aby namalovali 5 velkoformátových obrazů technikou akrylu na plátně s vlastními stylizovanými podobiznami. Malby odráží nejen jedinečnost každého obličeje zachyceného z profilu, ale vypovídají díky symbolice zabudované v obrazech (např. barvy, květiny, pláž a moře) také o individuálních zájmech a o tom, co mají naši klienti rádi. Ostatně posuďte sami, jaký je výsledek. Všem děvčatům za příkladnou a zdařilou práci děkujeme.

Vedení SZŠ Turnov a Eleonora Tehníková, vyučující předmětu SAK (sociální aktivizace klientů)