Domů

21. 04. 2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Standardní ubytování na DM v tomto školním roce bylo ukončeno. Žádáme všechny ubytované žáky na DM, aby si v příštím týdnu, tj. od pondělí 27. 4. do čtvrtka 30. 4. vystěhovali osobní věci z DM (pokud tak již neučinili). Věci lze z pokojů vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hodin (za respektování hygienických opatření).

Úplata za ubytování žáků na DM za měsíc březen 2020 je ve výši 50%. Od 1. 4. do 30. 6. se úplata za ubytování na DM nehradí. Prosíme proto, pokud to bude možné, o zrušení trvalých příkazů. Na konci tohoto období bude provedeno vyúčtování a přeplatek za ubytování bude vrácen na váš účet.

Ubytování bude umožněno pouze výjimečně žákům posledního ročníku v souvislosti s přípravou na ukončení vzdělávání a s ukončením vzdělávání. Konkrétní informace o možnostech, pravidlech a platbě za toto výjimečné ubytování Vám poskytne hospodářka školy pí. Kateřina Koňáková.