Domů

1.OS slavnostně zahájila

Ve čtvrtek 22. února 2018 v aule školy proběhlo slavnostní zahájení odborného výcviku (ODV) 1. ročníku oboru ošetřovatel. Žáci sice mají tento předmět od začátku školního roku, ale teprve nyní překračují pověstný Rubikon a jdou na praxi do reálného nemocničního prostředí v Panochově nemocnici Turnov - Krajské nemocnici Liberec.

Úvodní slovo patřilo odborné učitelce Šárce Červinkové, která bude třídu 1.OS na její praxe doprovázet. Žáci si vyslechli projev paní ředitelky školy, Mgr. Lenky Novákové. A poté už následoval slavnostní nástup žáků a žákyň v jejich uniformách. Za třídu 1.OS promluvila Aneta Krejzová, která vyslovila společné přání pomáhat lidem v těžkých chvílích a v nemoci. Žáci a žákyně se nám představili i jednotlivě, když každý z nich řekl důvod, proč tu je – čeho chce v profesním životě dosáhnout.

Třída 1.OS překvapila kulturním vystoupením… společně s žákyněmi 1.SČ secvičily tři písně: Proměny od skupiny Čechomor, Cestu od Tomáše Kluse a americký spirituál Jednou budem dál. Hudební doprovod zajistily paní učitelky: třídní 1.OS Mgr. Pavlína Marcínová hrála na violoncello a Mgr. Blanka Blažková na klavír. Program ve škole zakončil nealkoholický přípitek žáků s učiteli a společné focení.

Poté následovaly první kroky do Panochovy nemocnice Turnov… třída si prohlédla obě oddělení – ortopedii a rehabilitaci – kde bude probíhat jejich praktická výuka. Slova 1.OS na závěr: „Jsme plni očekávání, jak to všechno zvládneme.“

třída 1.OS a Blanka Blažková