Domů

„Firmičky“ získaly diplom

V pondělí 15. 4. 2019 se 6 studentů ze SZŠ Turnov v rámci projektu „Firmičky“ zúčastnilo společného ratingu firmiček v polské Lubani. Na veletrhu podnikání, kde úspěšně prezentovali své služby a nabízeli originálně zhotovené produkty, získali v početné konkurenci více než padesáti školních minipodniků z České republiky a Polska, jednu ze tří cen ... udělenou samotnými česko-polskými podnikateli. Oceněni diplomem za prezentaci minipodniku s názvem "Agentura domácí péče" byli Pavel Boháček a Vojta Horák. Velkou pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy si dále zasluhuje Míša Hráská a Alena Novotná z minipodniku "Edukační centrum první pomoci" a Tereza Hrdličková s Mirkem Kožúškem za představení minipodniku "Senior klub". Všechny tyto firmičky mají dle hodnocení odborníků reálnou šanci uspět ve skutečném světě podnikání. K jedinečnému úspěchu srdečně blahopřejeme!!!

za všechny vedoucí školních minipodniků Eleonora Tehníková