Domů

Školská rada

Aktuální složení školské rady po volbách 2016:

Rada Libereckého kraje jmenovala:
  • Mgr. Eva Krejčí
  • Mgr. Jana Leitnerová
Za pedagogický sbor byli zvoleni:
  • Šárka Červinková
  • Mgr. Blanka Blažková
Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:
  • Monika Pokorná
  • Markéta Kubíčková