Domů

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZE SRPŠ

Sdělujeme všem zákonným zástupcům a plnoletým žákům, že třídní schůzky a schůze SRPŠ se z hygienicko-epidemilogických důvodů nebudou v úterý 16. 11. konat za osobní účasti ve škole. Třídní schůzky proběhnou online prostřednictví aplikace Teams v termínu, který Vám sdělí třídní učitelé. Jen výjimečně budete pozváni k osobní návštěvě školy individuálně, nebo můžete o individuální schůzku požádat prostřednictvím třídního učitele sami.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy