Domů

Sportovně turistický kurz třetích ročníků – Prackov 2021

Letošní sportovně turistický kurz se nesl ve znamení rekordního počtu účastníků. Díky uzavření škol a zákazu všech akcí (Covid-19) včetně kurzu lyžařského se očividně právě proto studenti sešli v hojném počtu 72! Organizačně to všechno zvládnout nebyla rozhodně lehká záležitost. Tímto proto dodatečně děkuji svým kolegům ... p. uč. Antušovi a p. uč. Jandíkovi, kteří spolu se mnou a se studenty strávili celý týden a podíleli se velkou měrou na organizování celé akce. Také chci poděkovat dalším pedagogům, kteří nám na kurz přijeli vypomoci. (p. uč. Bílková, p. uč. Novotná, p. vychovatelka Musílková a učitelé odborných předmětů na čtvrteční soutěži v první pomoci). A jak jsme se měli?
1. den:
Kurz začal v pondělí 20. 9. 2021 ráno v 8h, sraz všech zúčastněných byl u školy. Společně jsme vyrazili pěšky nebo na kole směr rekreační areál Vesec (dnes již Měsíční údolí) poblíž Prackova pod známou horou Kozákov. Náš pobyt jsme započali vydatným obědem, který nám dodal dostatečnou energii k odpolednímu výšlapu na Kozákov, kde proběhla soutěž v topografii a místopisném poznávání. Cesta nebyla jednoduchá, někteří s velkým převýšením (vrchol má 744 m. n. m.) měli co dělat. Všichni to ale nakonec výborně zvládli a dorazili do svých chatek. Po večeři došlo k vyhodnocení soutěže a nejšikovnější topografové dostali přiděleny první body do „celokurzové“ bodovací soutěže. Pak už následovala chvilka osobního volna, která trvala do půl jedenácté – tak jako ostatně každý den, večerka a noční klid.
2. den:
Na úterý byly naplánovány tři zajímavé aktivity. Vyfasovali jsme ráno obědový balíček s řízkem a hned jako první nás čekal příjemný sjezd na koloběžkách přímo z Prackova dolů na Malou Skálu. Všem cesta ubíhala příjemně a opravdu to bylo pěkné svezení, poněvadž jsme skoro pořád jeli hezky z kopečka k řece. Odsud náš výlet pokračoval po řece Jizeře. Rafťáci nasedli do raftů, kanoisti do kánoí a vyrazilo se směr Dolánky. Opět si myslím příjemná změna a další zpestření výletu. Dorazili jsme k Zrcadlové koze, kde jsme doplnili potřebné kalorie a chvilku si odpočali před závěrečnou asi nejnáročnější aktivitou a tou byla cesta zpět hezkou přírodou v plné polní do našeho chatového tábora. Po večeři další bodovací soutěž v tom, kdo pozná nejvíce přísloví.
3. den:
Třetí den nezačal šťastně pro chatku, ve které začalo doutnat z elektrického topení. Brzké ranní vstávání a řešení případu přivolanými hasiči dopadlo dobře, nikomu se nic nestalo a děvčata dostala nové ubytování v jiné chatce. Hasiči shledali závadu v elektroinstalaci, i když všechny revize byly v pořádku. Nicméně den pokračoval deštivě a my místo abychom vyrazili na celodenní výlet, tak jsme jen sledovali radar počasí a odpočívali. Rozhodla až teprve 11 hodina, kdy se obloha začala mírně zlepšovat, dostali jsme polévku, balíček a vyrazili na plánovaný celodenní výlet. Rozdělili jsme se tak jako první den na pěšáky a cyklisty. Obě skupinky tak objevovaly krásy Českého ráje a obě také navštívily vyhlášené cukrárny, aby si svůj výlet trochu osladily. Večer zbyla ještě nějaká energie na třetí soutěžní disciplínu, kde byla potřeba zručnost. Družstva musela spolupracovat tak, aby na hrdlo lahve narovnala největší pyramidu z malých sirek.
4. den:
Ve čtvrtek dopoledne byla na programu soutěž v poskytování předlékařské první pomoci. Ze školy dorazily posily a hned po snídani se vše rozjelo. My tělocvikáři jsme ještě doplnili dvě stanoviště, a sice o střelbu ze vzduchové zbraně do terčů a o netradiční míčové sporty jako frisbee, speed badminton, a popř. badminton přes síť. Oproti minulým dnům nám tentokrát počasí velice přálo, sluníčko ještě krásně hřálo a někteří dokonce okusili i bazén. Odpoledne jsme se dlouho nemohli rozhodnout, zda orientační běh nebo sportování v našem areálu. Zvolili jsme ale nejspíš správně, protože se rozjela soutěž družstev v beach přehazované, v badmintonu dvojic a znovu i střelba o nejpřesnějšího střelce ze vzduchovky. Po večeři následovala tradiční schůzka a závěrečná noční hra na motivy spasení duše Valerie Čulíkové (zasvěcení vědí). Došlo i k vyhlášení „celokurzové“ soutěže a vyhodnocení kurzu.
5. den:
V pátek už jsme jen rychle sbalili, uklidili chatky a vyrazili směr Turnov. Počasí nás sice zpočátku trochu trápilo, bylo chladno, ale všechno jsme nakonec zvládli! Ještě jednou děkuji žákům i kolegům a doufám, že se kurz (nebo alespoň nějaký jeho kus) líbil všem zúčastněným! Fotografie z kurzu naleznete na intranetu školy.

vedoucí kurzu Jan Balcar