Domů

SCHŮZE SRPŠ A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce žáků na schůzi Sdružení rodičů a přátel školy a na třídní schůzky, které se konají 15. listopadu 2022 od 16.00 h v budově školy. Přijďte zvolit nové členy výboru SRPŠ a informovat se na studijní výsledky vašich dětí.
Vedení SZŠ