Domů

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ

Sdělujeme všem zájemcům o konání opravné nebo náhradní maturitní zkoušky v jarním termínu 2022, aby se dostavili do sekretariátu školy k podání přihlášky v termínu od 22. 11. do 30. 11. 2021. Žáci současných tříd 4. ročníku se budou přihlašovat hromadně 25. 11. Pokud nebudou v tento den ve škole, musí se také dostavit individuálně do sekretariátu k podepsání přihlášky.