ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vzhledem k státnímu svátku ve čtvrtek 28. 9. a vzhledem k požadavkům firmy na provádění elektroinstalačních prací v budově školy, nařizuje ředitelka školy na pátek 29. 9. ředitelské volno.
Výuka skončí ve středu 27. 9. ve 13. 15 h a bude normálně pokračovat v pondělí 2. 10. 2023.
Vedení školy

Zajímavá prezentace Domovem seniorů Pohoda v Turnově se v úterý 10. ledna 2023 nesl štěkot. Konala se zde pravidelná canisterapeutická prezentace využívající pozitivního působení psa na lidskou psychiku.
Prezentace se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru ...
více ...
Workshop zdravotnických pomůcek Ve dnech 20. - 21.12. 2022 se uskutečnil na naší škole workshop zdravotnických pomůcek pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví. Navštívila nás paní Pavlína Sádková z firmy DMA Praha. DMA Praha na našem trhu působí od roku 1998 a je jedním z největších distributorů kompenzačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené v ČR. Nabízí kompletní sortiment zdravotních pomůcek, které pomáhají ... více ...
Jak dopadly studentské prezidentské volby? V pondělí 12. prosince na naší škole proběhly studentské prezidentské volby. Jedná se o jeden z projektů "Jednoho světa na školách", kterého se mohou střední školy dobrovolně zúčastnit a zvýšit tím zájem mladých lidí o veřejné dění. Volebnímu dnu předcházely diskuse v hodinách základů společenských věd, během kterých byli představeni jednotliví kandidáti, vysvětlen volební systém České republiky a prezentována ...[číst více] více ...
Subterra Cup – okresní kolo V minulém týdnu (6. a 7. prosince 2022) proběhlo ve Sportovním centru Semily okresní kolo florbalového turnaje středních škol pod názvem SUBTERRA CUP, který letos nahradil tradiční "středoškolky". Protože florbal je oblíbeným sportem v této věkové skupině (a nejinak je tomu i u nás na "zdrávce"), obsadili jsme kategorie dívek i chlapců. [číst více] více ...
Masírujeme FOKUS S nestátní neziskovou organizací Fokus Turnov, která poskytuje péči o osoby s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, spolupracujeme při výuce oboru Sociální činnost již delší dobu. Dosavadní partnerství se během listopadu a prosince podařilo rozšířit na obor Masér ve zdravotnictví. Žáci čtvrtého ročníku tohoto oboru měli možnost aplikovat své praktické dovednosti masáže u klientů Fokusu, kteří školu pravidelně navštěvují ... (viz více) více ...
POMÁHÁME POTŘEBNÝM

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Studenti Střední zdravotnické školy třetího ročníku oboru Sociální činnost s pomocí Místní skupiny Českého červeného kříže uspořádali charitativní sbírku pro Diakonii Broumov, sociální družstvo. Sbírka oblečení, bot, knih a drobných elektrospotřebičů se uskutečnila v termínu 1. listopadu – 16. listopadu 2022 na Domově mládeže SZŠ Turnov. Náš tým tuto akci rozhodně nepodcenil ... (viz více)

více ...
Spolu s vámi, z. ú. – sociální podnik zrakově postižených Ve středu 7. 12. 2022 se mohly žákyně třídy 2. PS konkrétněji seznámit se světem zrakově handicapovaných osob. Komunikace a specifický přístup právě k handicapovaným lidem je jedna z oblastí, která je probírána v rámci předmětu Psychologie a komunikace. Dnešní setkání se dvěma členkami .... (viz více) více ...
Bobřík informatiky

Letos jsme se opět zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala formou testu na počítači a soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Do soutěže se zapojily ... (viz více)

více ...
SCHŮZE SRPŠ A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce žáků na schůzi Sdružení rodičů a přátel školy a na třídní schůzky, které se konají 15. listopadu 2022 od 16.00 h v budově školy. Přijďte zvolit nové členy výboru SRPŠ a informovat se na studijní výsledky vašich dětí.
Vedení SZŠ

více ...
Exkurze v Bohnicích V rámci projektu JAK (aktivita Inovativní vzdělávání) mohly žákyně třídy 2.PS navštívit dne 1. 11. 2022 areál psychiatrické léčebny Bohnice. Děvčata se během exkurze seznámila s ergoterapií, která pro klienty léčebny probíhá na přilehlé farmě. Na farmě se klienti starají o mnoho zvířat mj. o koně a psy. Během cesty ... (viz více) více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.