Domů

NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE

NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE - AKTUALITY OD 5. 5.


Protože se podařilo vyjednat návrat třídy 3.PS do nemocnice a 3.MA do nemocnice a do DD Pohoda, nastávají v důsledku toho další změny. Podrobný rozpis byl dotčeným žákům rozeslán 29. 4. 2021 e-mailem resp. zprávou ve ŠkoleOnline. Z novinek uvádíme nejdůležitější:
Praktická výuka třídy 3.PS bude probíhat od 5. 5. 2021 v turnovské nemocnici.
Praktická výuka tříd 1.OS a 3.SČ bude probíhat zpět ve dnech podle normálního rozvrhu.
Bude obnovena výuka masáží 1.MA ve čtvrtek 2 hodiny a 2.MA v pátek 6 hodin (přesunuto).
Bude obnovena výuka ošetřovatelství 1.PS v úterý 2 hodiny.

NÁVRAT K PRAKTICKÉ VÝUCE


Na základě opatření MŠMT ČR se od 26. 4. 2021 vrací k praktické výuce třídy 1.OS, 2.OS, 2.PS, 3.PS, 3.MA-SČ a 4.MA-SČ. Praktická výuka 4.ZA již probíhá od 15. 2. 2021 a pokračuje ve stávající podobě v turnovské nemocnici. Ostatní třídy budou vyučovány v odborných učebnách školy, protože naši sociální partneři další výuku v jejich prostorách prozatím neumožňují. Kvůli kapacitě odborných učeben dojde k přesunu výuky UPR oproti standardnímu rozvrhu u třídy 3.SČ ze čtvrtka na pondělí a výuky ODV u třídy 1.OS z pátku na úterý. Při nástupu se budou žáci testovat antigenními samotesty na koronavirus COVID-19 nebo doloží osvobození od testování (buď po prodělaném onemocnění doloží max. 90 dní starý první pozitivní test, nebo doloží negativní test od poskytovatele zdravotních služeb max. 48 h starý, nebo doloží ukončené očkování min. 14 dní).
Podrobnosti naleznete v e-mailové zprávě a v oznámení ve Škole Online - dotčeným žákům zasláno minulý týden. Veškeré naše postupy se řídí manuály a metodickými doporučeními MŠMT ČR a jsou v souladu se závaznými opatřeními vydanými MŠMT ČR a MZ ČR - aktuality ZDE.
Vedení SZŠ Turnov