Domů

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

V úterý 21. září proběhla na naší škole beseda s regionální manažerkou Národního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu paní Evou Benešovou. Žáci školy se dozvěděli bližší informace o programu. (viz více)

Aktivní zapojení účastníků spočívá v tom, že se pravidelně věnují aktivitám ze tří oblastí - pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U každé aktivity si žáci stanoví určitý cíl, který je motivuje a posouvá dál. Na závěr absolvují týmovou expedici v přírodě. Celou svou cestu programem si zaznamenávají do online aplikace. Během plnění aktivit jsou žákům k dispozici na škole proškolení pedagogové. Absolvováním žáci získají mezinárodní certifikát.

O účast v programu je na naší škole velký zájem. Přejeme tedy všem účastníkům hodně radosti a sil v plnění svých snů a cílů.

Kamila Panušková a Alena Novotná, vedoucí programu DofE