Domů

Exkurze v Bohnicích

V rámci projektu JAK (aktivita Inovativní vzdělávání) mohly žákyně třídy 2.PS navštívit dne 1. 11. 2022 areál psychiatrické léčebny Bohnice. Děvčata se během exkurze seznámila s ergoterapií, která pro klienty léčebny probíhá na přilehlé farmě. Na farmě se klienti starají o mnoho zvířat mj. o koně a psy. Během cesty ... (viz více) na farmu nám lektorka přiblížila historii obce Bohnice a prvopočátky vzniku areálu v rámci psychiatrické péče o občany. Na toto navázalo promítání filmu v divadle Za plotem. Dokument informoval o historii psychiatrie, léčbě nemocných v různých dobách a v různých částech světa až do současnosti.

Druhá část exkurze byla věnována problematice sexuálních poruch a deviací, kterou nás provedl terapeut z oddělení dlouhodobé ochranné sexuologické léčby. Jeho povídání děvčata natolik zaujalo, že jejich dotazy neměly konce. Program celého, velmi příjemně stráveného dne byl završen besedou s třemi klienty z pavilonu léčby závislostí. Každý z nich se léčil s jinou závislostí – jeden se potýkal se závislostí na pervitinu, druhý na alkoholu a třetí z nich byl gambler. Jejich příběhy dívky nejvíce zasáhly a během besedy se ptaly na spoustu otázek.

Děkujeme tímto organizaci Prak-prevence, z.s., díky které jsme mohli jako škola realizovat tento projektový den přímo v instituci, která prakticky žákyním přiblížila problematiku důležitosti duševního zdraví, prevence závislostí a nutnosti destigmatizace duševně nemocných či lidí s jakoukoliv závislostí.

Mgr. Renata Šubertová, odborná učitelka