Domů

Adopce na dálku

Ukončení spolupráce

Po odeslání poslední částky pro Alberta Musondu jsme se rozhodli v Adopci na dálku nepokračovat, a to z důvodů finančních problému na straně partnerské organizace v Zambii (viz dopis ZDE). Chceme pokračovat v podpoře potřebným, tentokrát ale v rámci ČR nebo města Turnova. Konkrétní způsob bude vybrán na základě většinového přání žáků.

Druhá adopce - chlapec ze Zambie

Po ukončení první akce "Adopce na dálku" (školní rok 2012/2013) jsme hned uvažovali o výběru dalšího studenta z Afriky. Celé akci předcházelo referendum, ve kterém byl vybrán student ze Zambie.

Albert Musonda

  • Věk: 14 let
  • Bydliště: John Laingh (Zambie)
  • Škola: V roce 2012 měl skládat celostátní zkoušku v 7. ročníku
  • Chce se stát: lékařem, má rád angličtinu a čtení

První adopce - dívka z Ugandy

Studentky 4. ZL se zapojily ve spolupráci s ostatními studenty a zaměstnanci SZŠ koncem školního roku 2007/2008 do projektu adopce na dálku. Získaná peněžní částka byla každoročně předána na podporu vzdělávání dívky z Ugandy. Ve školním roce 2012/2013 studium dívky skončilo a začalo se hned přemýšlet o pokračování této akce.

Janet Babirye

  • Věk: 13 let
  • Bydliště: Nsavu (Uganda)
  • Škola: Mpirivuma Primary School
  • Chce se stát: zdravotní sestrou